W 1984 roku działalność firmy była związana z przemysłem motoryzacyjnym i produkowała podzespoły do samochodów dla :
-FSO Tychy
W wyniku zapotrzebowania rynku na systemy hydrauliki siłowej ZPH KAMA rozwinęła współpracę z zakładami przemysłu wydobywczego węgla kamiennego współpracując do 2011 roku z następującymi przedsiębiorstwami:
 
PUMAR HYDRAULIKA Sp. z o.o. (Siemianowice Śląskie)
DOZUT-TAGOR Sp. z o.o. (Zabrze)
TAGOR S.A. (Zabrze)
FPHU „REM-STAR” s.c. (Rybnik)
REMONTEX Sp. J. (Rybnik)
SHL S.A. (Kielce)
U-TECH (Kielce)
DP METALL PROCESSING (Tychy)
HYDROTECH (Rybnik)
Zainteresowanie nowymi technologiami i pojawienie się nowej kadry zaowocowało zmianą kierunku działalności firmy. Obecnie wykonujemy zlecenia dla:
-Politechniki Warszawskiej Wydz. Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa ITLiMS w Warszawie
-Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
ZPH KAMA ma bogate doświadczenie. W ciągu ostatnich lat wykonała między innymi następujące zlecenia:
-Dostawa urządzenia do badania ścian osłonowych „śmigło” zgodnie z normą PN-EN 13050 w zakresie laboratoryjnego natrysku wody pod ciśnieniem dynamicznym powietrza dla Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
-Wykonanie turbiny modelowej TNP-300D oraz montaż hydrozespołu z tą turbiną na stanowisku uniwersalnym do badania turbin wodnych i pomp w Laboratorium IMP PAN Gdańsk w Gdańsku
-Stanowisko do wykonywania doświadczeń z zakresu opływu ciał i badania stacjonarnego nieściśliwego przepływu i stanowisko do badania parametrów warstwy przyściennej dla Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
-Wykonanie i dostawa kanału łopatkowego -zamówienie w związku z realizacją projektu " Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej  Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doswiadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”
-Dostawa konstrukcji mechanicznej laboratoryjnego stanowiska do badań doświadczalnego układu napędowego liniowego systemu PRT dla Biura Projektu Eko-Mobilność, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu w Warszawie

Wybrana lista wykonanych zleceń -> LINK
index
Wybierz język
Select language
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
KAMA
RZESZOWSKI KRZYSZTOF
ZPH KAMA Rzeszowski Krzysztof
email: zphkama@zphkama.com
www.zphkama.com