index
lp. Data rozpoczęcia Data odbioru Zamawiający Przedmiot zamówienia
1. 09.02.2012 25.04.2012 Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Wykonanie prototypu maszyny: silnik elektryczny w kole do napędu samochodu elektrycznego
2. 22.05.2012 07.08.2012 Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Budowa laboratoryjnego stanowiska badawczego maszyny elektrycznej do napędu samochodu elektrycznego
3. 17.09.2012 01.10.2012 Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul Koszykowa 75, 00-662 Warszawa wykonanie elementów mechanicznych
4. 15.03.2013 14.06.2013 Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Wykonanie trzech prototypów maszyn elektrycznych do napędu samochodu elektrycznego
5. 20.03.2013 20.08.2013 Biuro Projektu Eko-Mobilność, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Dostawa konstrukcji mechanicznej laboratoryjnego stanowiska do badań doświadczalnego układu napędowego liniowego systemu PRT umowa nr 521/01/2013
6. 29.10.2013 27.01.2014 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa Dostawa turbiny wodnej Kaplana
7. 25.11.2013 25.08.2014 Politechnika Warszawska Wydz. Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa ITLiMS ul. Nowowiejska 24 00-665 Warszawa Wykonanie i dostawa kanału łopatkowego -umowa ITLiMS-56/2013  w związku z realizacją projektu " Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej  Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych
8. 18.07.2014 17.10.2014 Politechnika Warszawska, Wydz. Elektryczny, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa Dostawa aparatury pomiarowo-badawczej dla jednostek Wydz. Elektrycznego Politechniki Warszawskiej Wykonanie generatora sześciofazowego
9. 12.09.2014 19.12.2014 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa Stanowisko do wykonywania doświadczeń z zakresu opływu ciał i badania stacjonarnego nieściśliwego przepływu i stanowisko do badania parametrów warstwy przyściennej
10. 21.11.2014 01.12.2014 Politechnika Warszawska Wydz. Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa ITLiMS ul. Nowowiejska 24 00-665 Warszawa Roboty uzupełniające w związku z realizacją umowy nr ITLiMS-56/2013 na wykonanie i dostawę kanału łopatkowego -dostosowanie kanału łopatkowego do badań w wyższych prędkościach
11. 04.12.2014 02.02.2015 Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa Dostawa stanowiska badawczego do badania układów dynamicznych
12. 20.01.2015 17.02.2015 Politechnika Warszawska Wydz. Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa ITLiMS ul. Nowowiejska 24 00-665 Warszawa Roboty uzupełniające w związku z realizacją umowy nr ITLiMS-56/2013 na wykonanie i dostawę kanału łopatkowego- wykonanie grzebienia do pomiaru rozkładu ciśnień w śladzie profili w palisadzie zintegrowanej z przestrzenią pomiarową kanału łopatkowego
13. 25.03.2015 13.07.2015 Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Wykonanie turbiny modelowej TNP-300D oraz montaż hydrozespołu z tą turbiną na stanowisku uniwersalnym do badania turbin wodnych i pomp w Laboratorium IMP PAN Gdańsk
14. 02.04.2015 30.10.2015 Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole Zestaw doposażeniowy maszyn i układów  do laboratorium Napędu Elektrycznego: 1. zestaw do badania silnika indukcyjnego, 2. wał elektryczny
15. 22.05.2015 10.07.2015 Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa Wykonanie korpusów sond mętności - 40 szt. oraz korpusów do czujnika PH i temperatury 40 szt.
16. 23.06.2015 20.07.2015 Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Wykonanie komory pomiarowej do badań wymiany ciepła w oddziaływaniu kołowych strug powietrza na powierzchnię na potrzeby projektu nr INNOLOT/I/11/NCBiR/2014
17. 16.10.2015 11.12.2015 Politechnika Warszawska Wydz. Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa ITLiMS ul. Nowowiejska 24 00-665 Warszawa Prace adaptacyjne w obszarze tunelu zmiennej turbulencji oraz kanału do badań środowiskowych- umowa ITLiMS-57/2015 w związku z realizacją projektu " Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej  Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych
18. 17.12.2015 28.01.2016 Politechnika Warszawska Wydz. Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa ITLiMS ul. Nowowiejska 24 00-665 Warszawa Wykonanie kompletu łopatek turbin niskiego ciśnienia oraz wizualizacyjnych w związku z realizacją projektu "Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności" -INNOLOT/I/11/NCBR/2014
19. 01.07.2016 08.08.2017 Instytut Techniki Budowlanej Warszawa ul. Ksawerów 21 Dostawa urządzenia do badania ścian osłonowych „śmigło” zgodnie z normą PN-EN 13050 w zakresie laboratoryjnego natrysku wody pod ciśnieniem dynamicznym powietrza
20. 26.11.2016 21.12.2015 Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Wykonanie i dostawa dźwignika nożycowego o udźwigu 1000kg na potrzeby projektu nr 657/FNITP/60/2011 Zwiększenie potencjału badawczego IMP PAN w Gdańsku w zakresie energetyki poprzez wdrożenie nowoczesnych metod pomiarowych.
21. 06.07.2017 09.08.2017 Fundacja Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 80 02-008 Warszawa Układ lewitacyjny, układ hamowania
22. 25.08.2017 25.09.2017 Instytut Elektrotechniki ul. Pożaryskiego 28,   04-703 Warszawa Wykonanie przepustów prądowych z ekranem miedzianym dla modelu transformatora nadprzewodnikowego
23. 19.10.2017 20.12.2017 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa Obudowa wentylatora osiowego z układem dajników ciśnienia
24. 15.11.2017 w realizacji Politechnika Warszawska Wydz. Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa ITLiMS ul. Nowowiejska 24 00-665 Warszawa Modyfikacja przestrzeni lotniczej w tunelu zmiennej turbulencji w ramach realizacji projektu Panda 2
25. 08.12.2017 15.01.2018 Politechnika Warszawska wydz. Elektryczny, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, 00-662 Warszawa, Koszykowa 75 Opracowanie technologii wykonania uzwojenia w prototypie silnika bezżłobkowego
26. 16.01.2018 w realizacji Instytut Elektrotechniki ul. Pożaryskiego 28,   04-703 Warszawa Wykonanie: Przepusty prądowe i transpozycjonery
27. 31.01.2018 w realizacji Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa Dostawa urządzenia badawczego służącego do określania odporności erozyjnej materiałów według normy ISO 15527 dla IMP

Wybierz język
Select language
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
KAMA
RZESZOWSKI KRZYSZTOF
ZPH KAMA Rzeszowski Krzysztof
email: zphkama@zphkama.com
www.zphkama.com